top of page

TEENUSTE LOETELU JA TINGIMUSED

Pere- ja eriarsti saatekirjaga osutavate teenuste loetelu ja tingimused

Pere- või eriarstil on võimalik oma patsiente saata otse füsioteraapiasse. Sellisel juhul tasub teenuste eest Eesti Tervisekassa.

Saatekirjaga osutame järgmiseid teenuseid:
  • Füsioteraapia individuaalne (tervishoiuteenuse kood 7050)
  • Füsioteraapia igapäevases keskkonnas st kodus, hooldekodus (tervishoiuteenuse kood 7060)
  • Kaugfüsioteraapia video teel (tervshoiuteenuse kood 7065)
Visiiditasu tingimused:
Saatekirjaga visiiditasu eraldi patsiendid maksma ei pea
Vastuvõtule registreerimine:

Lisainfo Tervisekassa kodulehelt: www.tervisekassa.ee


Tasuliste teenuste osutamise hinnakiri ja tingimused

Tasulist tervishoiuteenust on võimalik osutada:

  • ravikindlustamata isikutele

  • isikutele, kes soovivad teenustele pöörduda ilma saatekirjata

  • teenustele, mida Eesti Tervisekassa ei rahasta

Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakiri on nähtav siin

Samuti on tasumisel võimalik kasutada:

  • Stebby võimalusi

  • Liiklusavarii järgselt liikluskindlustuse võimalust

  • Uurida omavalitsuselt kodufüsioteraapia rahastusvõimaluste kohta 

Vastuvõtule registreerimine

bottom of page